“Trendy Hotels” ailesi olarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve düzenli bir çevre bırakmak için çevrenin geliştirilmesi, korunması ve sürekli iyileştirilmesi temel hedefimizdir.

Bu yolda ilkelerimiz;

Çevremizi temiz tutarak doğal güzelliği arttırmak ve kirliliği önlemek,

Çevreyi koruma ve geliştirme eğitimleri düzenleyerek Çevrecilik bilincini geliştirmek,

Yasal gerekliliklere bağlı kalmak,

Doğal yaşamı korumak ve yeşili çoğaltmaktır.